Холбох

Бидэнд хашгирч байгаарай
Бидэнтэй холбоо бариарай